RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy”

 

Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora tylko i wyłącznie w celach realizacji usługi wynajmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (kontakt z klientem, realizacja wymogów księgowo-podatkowych, realizacja wysyłki korespondencji).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma  Krzysztof Hiller z siedzibą w Warszawie,NIP: 5251337952  adres e-mail: green.kabaty@gmail.com

Przetwarzanie danych odbywa się w zakresie:

  1. przygotowania i udzielenia odpowiedzi na zapytania przesłane za pomocą formularza zapytania (zakres danych: imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail) – z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. zawarcia i wykonania usługi wynajmu, w tym do wystawienia faktury VAT (zakres danych: imię, nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania usługi, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
  3. dochodzenia należności (zakres danych: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia bądź obrony praw) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
  4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (zakres danych: wszelkie dane uzyskane od Użytkownika) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. z uwagi na okoliczność, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

Wypełniając formularz, wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie maili zwrotnych z ofertą.